Vaikuttaako sähköautojen yleistyminen sinun taloyhtiöösi?

Omakotitalossa sähköauton lataamisen aloittaminen sujuu varsin mutkattomasti, mutta taloyhtiössä lataamiseen tarvitaan lupa. Vaikka et itse sähköautoa omistaisikaan, voi olla, ettet välty aiheelta, sillä sähköautojen käyttö lisääntyy vauhdilla ja taloyhtiöiden on otettava kantaa asiaan.

Kun taloyhtiössä ilmenee kiinnostusta sähköautojen lataamiseen, on syytä pohtia taloyhtiön tilannetta laajemmin. Ovatko autopaikat taloyhtiön vai osakkaiden hallinnassa? Onko autopaikoissa sähköpistokkeita, joissa auton lataaminen ylipäätään olisi mahdollista?

Sähköautojen lataaminen taloyhtiössä nostaa esiin niin lakisääteisiä kuin teknisiä kysymyksiä, eikä ole mikään helppo nakki. Sähköautoa ei kannata mennä hankkimaan, ennen kuin on selvittänyt ajoissa, missä aikoo autoaan ladata. Onko naapureilla samanlaisia suunnitelmia ja mitkä ovat taloyhtiön valmiudet asentaa latauspisteitä? Vai onko autoa tarkoitus ladata muualla kuin kotona?

Taloyhtiö päättää

Kaikki lähtee asukkaiden yhdenvertaisuudesta. Taloyhtiön päätöksien tulee perustua asukkaiden yhdenvertaisuuteen. Jos yhdelle asukkaalle järjestetään mahdollisuus ladata autoaan taloyhtiön parkkipaikalla, sama mahdollisuus tulee olla naapurillakin. Vaikka Virtanen olisi tällä hetkellä ainoa sähköautoilija taloyhtiössä tai koko korttelissa, tilanne voi muuttua nopeasti. Kun lataajia on useampia, voi sähköjärjestelmän kapasiteetti tulla vastaan.

Taloyhtiön päätöksenteon tulee olla suunnitelmallista. Siksi taloyhtiön on katsottava vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Hallituksen tavoitteena on, että Suomessa olisi vuonna 2030 yli 200 000 sähköautoa. Paineet latauspaikkojen kasvattamiseen ovat siis kovat.

Taloyhtiö on kuitenkin se, joka viime kädessä päättää siitä, onko sähköauton lataaminen ylipäätään sallittua taloyhtiössä.

Mitä vaihtoehtoja taloyhtiöllä sitten on käytettävissä? Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiövastiketta voidaan käyttää vain tavanomaisiin uudistuksiin. Sähköautojen lataaminen taloyhtiössä ei sisälly näihin. Siksi taloyhtiön hallinnassa olevien autopaikkojen muuttaminen sähköautojen latauspisteeksi taloyhtiön kustannuksella edellyttää kaikkien osakkeenomistajien suostumusta. Jos kaikki eivät suostu, maksajaksi jää latauspisteen haluava osakas. Taloyhtiö on kuitenkin se, joka viime kädessä päättää siitä, onko sähköauton lataaminen ylipäätään sallittua taloyhtiössä. Tämä kannattaa pitää mielessä.

Yhtiön hallinnassa olevat paikat yhtiön hankkeena

Kun autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, taloyhtiö voi toteuttaa sähköautojen latauspisteet mittareineen yhtiön hankkeena joko osaan tai kaikkiin yhtiön hallinnassa oleviin autopaikkoihin. Päätökseen riittää enemmistö yhtiökokouksen äänistä, kunhan kustannukset osakkaille pysyvät kohtuullisina. Kyseessä on tällöin taloyhtiön hanke, jonka kulut katetaan yhtiövastikkeella.

Alkuun pääsee nopeasti, kun rakennuttaa yhtiön hallinnassa oleville autopaikoille aluksi sen määrän latauspisteitä, että toteutus ei aiheuta muutostarpeita sähköverkkoon. Kaikilta osakkailta on kuitenkin tiedusteltava halukkuutta latauspisteiden rakentamiseen osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi.

Osakkaan autopaikka osakkaan projektina

Sähköautojen latauspisteitä voidaan toteuttaa myös yksittäisen osakkaan tai osakasvähemmistön hankkeena. Tällöin osakkaan muutostyö on hyvä toimintatapa. Se tarkoittaa sitä, että ensimmäinen sähköautoilija tekee kustannuksellaan tarvittavat muutostyöt ja maksaa itse käyttämänsä sähkön. Taloyhtiölle ei synny tällöin merkittäviä kuluja. Näin autoilija saa autonsa ladattua ja on itse vastuussa latauslaitteestaan. Osakas tarvitsee sähköauton latauspisteen toteuttamiseen kuitenkin taloyhtiön luvan.

Sähköautojen latauspisteiden tarveselvitys auttaa alkuun

Sähköauton lataamisen vaatimat tekniset toimenpiteet vaihtelevat taloyhtiöittäin. Taloyhtiön ikä ja sähköverkko asettavat rajoitteita ratkaisulle. Useimpien taloyhtiöiden parkkipaikkoja ei ole suunniteltu sähköautoja varten. Lämmitystolppa ei ole sama asia kuin latauspiste.

Et voi mennä tökkäämään sähköauton pistoketta lämmitystolppaan ilman taloyhtiön erillistä lupaa. Pahimmillaan lämmitystolppa voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Kun latauspisteet tulevat puheeksi taloyhtiössä, taloyhtiön kannattaa teettää sähköautojen latauspisteiden tarveselvitys. Tarveselvityksessä tutkitaan, mitä valmiuksia ja vaihtoehtoja taloyhtiöllä on ja millaisista kustannuksista olisi kyse.

Sähköautojen latauspisteet taloyhtiössä -opas

Kollegani Talokeskuksella ovat kirjoittaneet oppaan taloyhtiöille, asukkaille ja osakkaille. Opas sisältää mm. perustietoa sähköajoneuvoista, erilaisista lataustavoista ja ohjeita päätöksentekoon taloyhtiössä.

Lataa maksuton opas tästä. Samalla saat pääsyn muihin ajankohtaisiin dokumentteihin, kuten laskureihin ja oppaisiin sekä kuusi kertaa vuodessa lähetettävän uutiskirjeen.

Lataa opas

Jaakko Suomela

Jaakko Suomela työskenteli Talokeskuksella vuosina 2016 - 2019 erilaisissa myynnin, markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan tehtävissä.

Kommentoi

Keskustellaan lisää

Aloitetaan keskustelu teidän taloyhtiöstänne. Sovitaan tapaaminen ja katsotaan yhdessä, mitä teidän taloyhtiöllenne kuuluu.

Avaa kalenteri

Sisäpiiri

Liity Talokummin sisäpiiriin ja saat ilmaiset asiantuntijavinkit taloyhtiösi arvon säilyttämiseen, korjaushankkeiden käynnistämiseen ja hallituksen pyörittämiseen.

Kun liityt, saat heti sähköpostiisi Sähköautojen latauspisteet -oppaan PDF -muodossa.