Maksatko liikaa yhtiövastiketta?

Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta ja mahdollisesta rahoitusvastikkeesta. Taloyhtiöiden osakkaat maksavat hoitovastiketta yhtiön päivittäisten hoitomenojen kattamiseksi. Osakkaat päättävät vastikkeen suuruudesta yhtiökokouksessa taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän esityksen pohjalta. Hoitovastike kattaa siis rakennuksen ylläpitokustannukset. Rahoitusvastiketta käytetään taloyhtiön ottamien lainojen korkokuluihin ja lyhennyksiin. Vaikka taloyhtiö olisi rahastoinut ennalta keräämiään rahoja, isoissa hankkeissa se yleensä joutuu ottamaan lainaa.

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat vuonna 2016 keskimäärin noin 4.40€/neliö kuukaudessa. Kerrostaloyhtiöiden osalta kulut olivat jopa suuremmat, keskimäärin 5.13€/neliö/kk. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuosittaiseen tutkimukseen, jonka kohteena ovat suomalaiset taloyhtiöt. Yhtiöiden hoitokuluista suurin yksittäinen osa, noin kolmannes, meni korjauksiin. Noin viidesosa kuluu lämmitykseen ja veden käyttö kustantaa noin 7 prosenttia.

Korjaushankkeiden ajoitus on olennainen osa taloyhtiön suunnitelmallista kiinteistönhoitoa.

Korjaushankkeet tulisi ajoittaa siten, että suuria kustannuksia ei kerry yhtäaikaisesti liian lyhyelle aikavälille. Useiden korjaushankkeiden ajoittuminen samalle aikavälille nostaa yksittäisen osakkaan asumiskustannukset sietämättömiksi.

Ennakoiva suunnittelu, mikä voi sisältyä myös taloyhtiön strategiaan, mahdollistaa taloyhtiön ja osakkaiden varautumisen asumiskustannusten muutoksiin. Yleensä muutokset tässä tarkoittavat kustannusten nousua korkeammiksi.

Alla on kaavio siitä, miten erilaiset korjaukset vaikuttavat yhtiövastikkeen kokoon.

Lähtökohtaisesti olisi hyvä, että korjaushankkeista johtuvat kustannukset eivät tuplaa yhtiövastiketta.

Suunnitelmallinen kiinteistönpito on tärkeää rakennuksen arvon säilyttämisen näkökulmasta. Kiinteistön arvo säilyy parhaiten, kun rakennusten teknistä kuntoa seurataan suunnitelmallisesti ja havaittuihin ongelmiin puututaan riittävän nopeasti. Arvon säilymisen mittareina voidaan jossain määrin pitää taloyhtiön kiinnostavuutta ostajien silmissä, taloyhtiöstä myytävien asuntojen myyntiaikaa sekä osakkaiden viihtymistä taloyhtiössä.

Miten sinun taloyhtiössäsi on varmistettu arvon säilyminen?

Jaakko Suomela

Jaakko Suomela työskenteli Talokeskuksella vuosina 2016 - 2019 erilaisissa myynnin, markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan tehtävissä.

2 kommenttia

Keskustellaan lisää

Aloitetaan keskustelu teidän taloyhtiöstänne. Sovitaan tapaaminen ja katsotaan yhdessä, mitä teidän taloyhtiöllenne kuuluu.

Avaa kalenteri

Sisäpiiri

Liity Talokummin sisäpiiriin ja saat ilmaiset asiantuntijavinkit taloyhtiösi arvon säilyttämiseen, korjaushankkeiden käynnistämiseen ja hallituksen pyörittämiseen.

Kun liityt, saat heti sähköpostiisi Sähköautojen latauspisteet -oppaan PDF -muodossa.