Korjausrakentamisen sanahelinää suunnitteluvaiheessa

Kun lähtötiedot alkavat olla selvillä ja hankesuunnittelussa on määritelty paras mahdollinen korjausvaihtoehto, päästään aloittamaan toteutussuunnittelu. Tässä vaiheessa mukaan astuvat kertojasta riippuen suunnittelun erilaiset termit. Puhutaan luonnossuunnittelusta tai esisuunnittelusta ja varsinaisesta suunnittelusta.

Käytännössä luonnos- ja esisuunnittelua on usein tehty jo hankesuunnittelun aikana. Taloyhtiöiden korjaushankkeet ovat rakentamisen maailmassa varsin pieniä korjaushankkeita eli luonnossuunnitteluun tai esisuunnitteluun ei voida käyttää merkittävästi aikaa (tai rahaa).

Toteutussuunnittelu on vaihe, jossa tehdään varsinaiset suunnitelmat: määritellään käytettävät materiaalit, tuotteiden laatutaso ja lasketaan tarvittavat mitat ja laitteiden suoritusarvot. Tämä on varsinaista suunnittelutyötä, jota eri rakenne- ja talotekniikkalaitteiden osalta tekee kunkin osa-alueen insinööri. Arkkitehti laatii arkkitehtisuunnitelmat ja vastaa näkyvästä puolesta. Rakennesuunnittelija määrittelee tarvittavat rakenteet, LVI -suunnittelija mitoittaa vesijohto ja viemärijärjestelmät sekä ilmanvaihtolaitteet. Sähkösuunnittelija laatii sähkö- ja kaapeliverkon suunnitelmat.

Suunnittelukokonaisuudesta vastaa pääsuunnittelija, jonka tehtävänä on varmistaa suunnitelmien yhteensopivuus ja rakennusluvan lupaehtojen täyttyminen. Pääsuunnittelijana toimii yleensä hankkeessa mukana oleva arkkitehti, mutta putkiremonteissa joskus myös LVI -suunnittelija.

Suunnitteluvaiheen alkaessa taloyhtiön hallitus kohtaa usein ensimmäistä kertaa kaikki rakennushankkeen suunnitteluun tarvittavat henkilöt, joita yhtäkkiä onkin aika paljon. Suunnitteluvaiheen aikana keskusteluun tulee mukaan lisää rakentamisen termejä ja erilaisia teknisiä ratkaisuja, joihin kannattaa perehtyä lukemalla esimerkiksi nämä kirjat: Taloyhtiön putkiremonttiopas ja Toteutusmuodot taloyhtiön korjaushankkeissa.

Seuraavassa osassa tarkastellaan urakkavaiheen sanastoa.

Jaakko Suomela

Jaakko Suomela työskenteli Talokeskuksella vuosina 2016 - 2019 erilaisissa myynnin, markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan tehtävissä.

Kommentoi

Keskustellaan lisää

Aloitetaan keskustelu teidän taloyhtiöstänne. Sovitaan tapaaminen ja katsotaan yhdessä, mitä teidän taloyhtiöllenne kuuluu.

Avaa kalenteri

Sisäpiiri

Liity Talokummin sisäpiiriin ja saat ilmaiset asiantuntijavinkit taloyhtiösi arvon säilyttämiseen, korjaushankkeiden käynnistämiseen ja hallituksen pyörittämiseen.

Kun liityt, saat heti sähköpostiisi Sähköautojen latauspisteet -oppaan PDF -muodossa.