Elementtirakentaminen ja 70 -luvun kerrostalot – ominaispiirteitä ja mahdollisuuksia

Suomen kerrostaloista on lähes puolet rakennettu elementtirakentamisen aikakaudella, 1970 -luvulla, jolloin elementtirakentaminen tekniikkana oli saatu vauhtiin ja muuttovirta maalta kaupunkeihin oli voimakasta. Käytännössä 70 -luvun alueet rakennettiin pääosin muutamien rakennusliikkeiden toimesta ja talomallien pohjana oli noin kymmenen erilaista kokonaisuutta. Alueet olivat käytännössä uusia asuinalueita, joilta pientalot tai kesämökit väistyivät aluerakentamisen alta. Vuosien mittaan kaupungit palveluineen ovat kasvaneet kiinni alueisiin ja varsinainen täydennysrakentaminen on alkanut jo useita vuosia sitten.

70 -luvun rakennusten rakennusmateriaalina ovat betonielementit, joissa eri rakennusliikkeillä on erilaisia elementtivariaatioita ja yksityiskohtia. Talotekniikan osalta kaikki ovat varsin yhdenmukaisia, nykyaikaisia kerrostaloja, joissa on luonnollisesti vesi-, viemäri- ja lämmitysverkostot sekä sähkö- ja kaapeliverkko ja jokaisessa huoneistossa omat wc:t ja kylpyhuoneet, useissa jopa kokonaan erilliset. Ilmanvaihtona käytännössä kaikissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Lämmitysverkkoon energia on tullut kaukolämmöstä, aluksi alueellisesta kaukolämpölaitoksesta, joka on myöhemmin kytketty laajempaan verkkoon. Kylpyhuoneiden osalta on muutamia teknisesti erilaisia kylpyhuone-elementtiratkaisuja sekä paikallaan tehtyjä kylpyhuoneita. Rakennuksissa on yhteiset saunaosastot, kerhotiloja, sekä alimmassa maantasokerroksessa muita liiketiloja tai vaikkapa päiväkoteja.

Putkimateriaaleina viemäreissä on käytetty 1970-luvun alkupuolella muoviputkea, joka kovettui ennenaikaisesti. Nämä putket ovat rikkoutuneet käytännössä kaikissa näissä taloissa ainakin kellareissa – tämän tunnistaa esimerkiksi pyöräkellareissa uusituista putkien mutkista. Pystyosuudeltaan putki ei ole niin herkästi rikkoutuva. Vesijohtojen osalta laatu niin tekemisen kuin materiaalien osalta ovat olleet varsin suuret. Vesijohtoja on korjailtu tai jo uusittu aika monissa aikakauden taloissa.

Sähköverkko on periaatteessa kapasiteetiltaan usein riittävä, mutta ei vastaa tämän päivän vaatimuksia turvallisuuden eikä kylpyhuoneiden osalta. Antenniverkko on yleensä alun perin tehty huoneistoista toiseen kulkevaksi ketjuverkoksi ja puhelinverkko on myös alkuperäinen. Nämä 70-luvun talot siis tosiaan olivat todella nykyaikaisia rakennuksia.

Käymme seuraavaksi lyhyesti läpi elementtirakentamisen aikakaudelle tyypillisiä asioita sekä keskeisiä tekijöitä, mihin korjaushankkeissa ja rakennusten ylläpidossa tulee erityisesti kiinnittää huomiota.

70 -luvun kerrostaloissa peruskorjauksissa lähes kaikki on mahdollista

1970 -luvun rakennukset ovat nyt iältään lähellä 50 vuotta. Rakennuksen elinkaaressa voidaan puhua keski-iän kypsemmässä päässä olevista kohteista. Näissä kohteissa on käytännössä kaikissa uusittu vesikatto, julkisivuelementtien saumaukset , vähintään kertaalleen, ja ikkunat ja parvekkeet on ainakin kevyesti korjattu. Pääosa rakennuksista on jo kokenut raskaamman julkisivuremontin, jonka yhteydessä on tarpeen mukaan parvekkeet myös peruskorjattu ja tehty mahdollisesti julkisivujen lisäeristys. Piha-alueilla piharakenteet, salaojitus, sadevesien ohjaus, valaistus ja asfaltoinnit ovat myös olleet kertaalleen peruskorjattavina tai ainakin niille olisi ollut tarvetta keskimäärin kaikissa tämän ikäisissä rakennuksissa.

Alkuperäiset kaukolämpölaitteet on uusittu ainakin kertaalleen ja samalla patteriverkoston termostaatit ja muut laitteet on uusittu. Energiaratkaisuiden osalta 70-luvun rakennukset ovat mielenkiintoisia, koska lähes kaikki aikakauden rakennukset on varustettu koneellisella poistoilmanvaihtolaitteistolla. Tämä mahdollistaa poistoilman talteenoton ja energian hyödyntämisen kiinteistön tai käyttöveden lämmittämiseen. Julkisivurakenteen peruskorjaukseen sopivat käytännössä erilaiset vaihtoehdot kevyestä betonikorjauksesta kokonaan uusiin tuulettuviin seinäelementtiratkaisuihin. Uusiin seinäelementteihin voidaan sijoittaa esimerkiksi aurinkopaneeleita.

Tilanne on samanlainen putkiremonttien kanssa. Alkuperäinen elementtirakentaminen mahdollistaa teollisen tuotannon myös peruskorjauksissa. Kylpyhuoneet ovat tilavia, niihin mahtuu kokonaiset kylpyhuone-elementit, kaikki markkinoilla olevat talotekniikkaelementit tai ne voidaan korjata perinteisesti rakentamalla. Vesijohdoille ja viemäreille löytyy hyvin sijoituspaikkoja, koska putkikanaalit ovat tilavia, samoin porraskäytävät. Käytännössä 1970 -luvun kerrostalot mahdollistavat peruskorjaukset ja ajanmukaistamisen monin erilaisin tavoin – samalla ne voidaan uudistaa energiatehokkaiksi, kun valitaan sopivat ratkaisut.

Asumisviihtyvyyden osalta aikakausi mahdollistaa paljon, koska huoneratkaisut ovat tyypillisesti väljät, taloyhtiöissä on paljon yleisiä tiloja ja isot piha-alueet. Uusimalla talotekniikan ajanmukaiseksi, parantamalla rakennuksen energiatehokkuutta käytännössä vaikuttavin keinoin ja kehittämällä yleisiä tiloja näistä syntyy todellisia helmiä. Rakennusten arkkitehtuuri sallii hyvällä suunnittelulla paljon: parvekkeita voidaan muuttaa, tehdä uusia tai säilyttää sellaisenaan. Puhumattakaan lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksista, jotka juuri näissä taloyhtiöissä ovat käytettävissä, koska tontit ovat usein isoja.

Jos putkiremontti on jo tehty, julkisivujen, ikkunoiden ja pihan osalta tilanne on hallinnassa, taloyhtiössä voidaan keskittyä rakennuksen arvon kasvattamiseen lisärakentamisella tai vakaaseen ylläpitoon. Vakaaseen ylläpitoon liittyvät 1970 -luvun rakennuksissa energiatehokkuuden parantaminen, yleisten tilojen hyödyntäminen osakkaiden käyttöön, toimivien kierrätyspisteiden helppokäyttöisyys sekä tarpeelliset ajoissa hoidetut vuosikorjaukset. Vuosikorjauksilla ylläpidetään rakennuksen ulkonäkö ja asumisen viihtyisyys korkealla tasolla – samalla rakenteet pysyvät kunnossa.

Jaakko Suomela

Jaakko Suomela työskenteli Talokeskuksella vuosina 2016 - 2019 erilaisissa myynnin, markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan tehtävissä.

Kommentoi

Keskustellaan lisää

Aloitetaan keskustelu teidän taloyhtiöstänne. Sovitaan tapaaminen ja katsotaan yhdessä, mitä teidän taloyhtiöllenne kuuluu.

Avaa kalenteri

Sisäpiiri

Liity Talokummin sisäpiiriin ja saat ilmaiset asiantuntijavinkit taloyhtiösi arvon säilyttämiseen, korjaushankkeiden käynnistämiseen ja hallituksen pyörittämiseen.

Kun liityt, saat heti sähköpostiisi Sähköautojen latauspisteet -oppaan PDF -muodossa.